ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 320
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
3 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี โรงเรียน สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง