ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 319
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางชวนชื่น ทัศนา สพป.นครนายก เหรียญทอง
3 นางปาจรีย์ สังข์วงษา สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายนพคุณ แงวกุดเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญเงิน