ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 318
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรนันท์ วรรณทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุชีรา สาฆ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
3 ว่าที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีนา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
4 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร โรงเรียน สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
5 นางสาวนภาจิตร ดุสดี สพม.นนทบุรี เหรียญทอง
6 นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สพม.สงขลา สตูล เหรียญทอง