ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเกริน ช้อยเครือ สพป.นครปฐม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายนพคุณ แงวกุดเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
3 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวศุภวัลย์ ชูมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สพป.สตูล เหรียญทอง
5 นายมูฮำมัด ประจัน สพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายษณกร เสนาะเสียง สพป.ระนอง เหรียญทอง
7 นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
8 นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น โรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
9 นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง