ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านม่วงยาย สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง