ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางไกรษร ประดับเพชร โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายกวิน นามุลทา โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสาวฐิติพร พินิจ โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
4 นางสาวศุทธินี แก้วรักยศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวเจนจิรา สัตย์มาก โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
6 นางอรทัย ภิรมย์รส โรงเรียนกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง