ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุดา นันไชยวงค์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นางสาวดารุณี งอสอน โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
4 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง