ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศุภากร เมฆขยาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสุนิษา บัวดง โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
3 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร โรงเรียนตานีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
5 นางธีรดา แก้วบุญปัน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 นายพิเศษ ถาแหล่ง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เชียงราย เหรียญทอง
7 นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง