ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิชัย ราชธานี โรงเรียนนาบอน สพม.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายดุริยะ จันทร์ประจำ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นายปรีชา การสอาด โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
4 นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
6 นายจักรกฤช สิทธิโสติ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
7 นายรุ่งราวี จำปาดี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง