ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรักชนก คชชา โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายวรวิชญ์ คำพุ่ม โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวสาริศา บริเพชร์ โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
4 นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวปทิตตา จิรพัฒธรทวี โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
6 นายจิระพงษ์ บุญเสนา โรงเรียนบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 นายปัณณวิทย์ ดีอุดม โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญทอง
9 นายเอกชัย สุภา โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านซำรัง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง