ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอภิวัฒน์ สืบสาย โรงเรียนวัดตลุกดู่ (อุทิตเสมาประชาบำรุง) สพป.อุทัยธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายนินาท พลเดช โรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
3 นางสาวอมราวรรณ แสงนิล โรงเรียนบ้านถ้ำธง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวภณิชชา สุวราช โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สพป.ระนอง เหรียญทอง
5 นายกรุงศรี พิมพ์พรหม โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
6 นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
7 นายจักรรินทร์ แจ่มใส โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวฐิติพร ธรกิจ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวมนัญญา แย้มอรุณ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางรัตติกาล ตรีปัญญา โรงเรียนบ้านซับพริก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาววรกร สิงห์ทอง โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง