ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 301
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง