ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง