ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสายสุนีย์ อริยะ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นายชูศักดิ์ เจียมจร โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญทอง
4 นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
5 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
6 นางสาวมัสยา บูคะธรรม โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวณัฐรดา ดำเนินผล โรงเรียนบ้านนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
8 นายเพิ่มยศ ปาปะภา โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
9 นางสาวสิรดา บรรทัดเที่ยง โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง