ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอรรถพล สุขทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายประเสริฐ แสงสว่าง โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางสาวท้อพฤดี มูลคำสี โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
4 นายอานนท์ ชินชัย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน