ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวณัฐชา วงศ์สาโรจน์ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
3 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นายกบินทร์ เตชวงศ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
6 นายสุวิทย์ มีฤทธิ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 นายพัฒนทรัพย์ หวานน้ำ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง