ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายวิศิษฏ์ ดูระยับ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
3 นายธีรพงศ์ ปุยะติ โรงเรียนตานีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นายโกวิท วันศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางสาวสุภาพร ชนะมาร โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
7 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ โรงเรียนชะอวด สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน
8 นายสนองรัตน์ แสงผา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
9 นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันธรณ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญเงิน
10 นางสาวสุธาศิณี หมั่นการนา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด