ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธรัช พุทธรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง
3 นายกัมปนาท ตาอินทร์ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ เหรียญทอง
4 นางสาวณัฐภาวี วงษ์ครุฑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
5 นางสาวนภาพร จารึกกลาง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
7 นางอำพร วิเศษพงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวอารญา ทองไพรวรรณ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
9 นางสาวฉภิญญา ทีสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
10 นางสาวรอฮานา แวปามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางสาววิสุนี คงชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญเงิน
12 นางสาวสิปาง ช่วยคุ้ม โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน