ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางไพลิน ส่งวัฒนา โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายชาตรี โถแก้ว โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นางกานดา สามัคคีมิตร โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นายวัชรพล เที่ยงปา โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
7 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
8 นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์ โรงเรียนชะอวด สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง