ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกาญจนา ยะใจมั่น โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
3 นางสาวสุดารัตน์ สุทธิขัน โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางปาริชาติ สุขแก้ว โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
5 นางสาวกัณฐาภรณ์ คงอินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
6 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
7 นายเมธาพัฒน์ กิตติ์ธนาเสถียร โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ เหรียญทอง
8 นางสุดารัตน์ มีผล โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
9 นางคำขวัญ บาระศรี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
10 นางสิริกานต์ วายโศรก โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
11 นายเอกลักษณ์ ผ่องใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง