ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนละทายวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง