ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุริยา สรวงศิริ โรงเรียนบ้านสี่แจ สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวมัติกา มุงมา โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวปุญธิดา จิตต์รัตน์ โรงเรียนบ้านนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสุรินทร์ ตันสกุล โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวมัสยา บูคะธรรม โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวนิภาพร ทองภู โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
8 นางสาวนริศรา เจี้ยมดี โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน