ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพลวิทย์ พลราชม โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางปริญญา จงหาญ โรงเรียนบ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวชวัลย์ฤดี โสดานิล โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวสุกัญญา ศรีสว่าง โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวพรนลัท จารุการ โรงเรียนบ้านคำบาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
7 นางสาวยุวพร ดวงศรี โรงเรียนวัดม่วงตารศ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
8 นางชรินรัชต์ สุวรรณมิสระ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวพิมพ์พิชชา ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง