ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณกรณ์ โกทัน โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) สพป.ชัยนาท ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายภัทรดนัย ใจกล้า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
3 นายมงคล เพ็งเขียว โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวปานไพลิน สะสม โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวธนัตชนก นพวัฒน์ โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวปรียา แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวกนกวรรณ มานพ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางจิตรา จันดำ โรงเรียนวัดเขียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน