ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเกศแก้ว ศรวิชัย โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุจิตรา พาอาจ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
3 นางวราภรณ์ ยศธสาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวศิริลักษณ์ จีจู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
5 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางยาวาเฮ เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวกษิรักษา แก่นสี โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวเบญญาภา คงประสม โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวเมษรา ธิบดี โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
10 นางสาวสุทธิษา เพ็ญศรี โรงเรียนบ้านทุ่งนา (อำเภอเมืองตรัง) สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง