ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 281
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพุทธชัย พูนเจริญผล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางกัลยานี แพงจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
3 นายตีรวิทย์ ตรีสัตยตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
4 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวปิยะภรณ์ สุขรี โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
6 นายพรหมนิมิตร ลอยสง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวนันทพร จำปา โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางนูรีซา บินหมัดหนี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวปัทมา ณ สงคราม โรงเรียนบ้านทุ่งนา (อำเภอเมืองตรัง) สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
10 นางลัดดาวัณย์ ธิมา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวศิริพร ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
12 นางอาทิตยา ทองขาวบัว โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง