ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศรีนวล จันทะพินิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
3 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
4 นางปรารถนา ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวนิดาวรรณ ทองไทย โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
6 นางกัญญาณัฐ ยึนประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวณัฐณิชา บุญยืน โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์ โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
9 นายมานะ มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวยามีละห์ สุกี โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
11 นางสาวกนกวรรณ หุ่นวัน โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวซูมัยยะ มาลายา โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน