ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสรายุทธ เกษรพรหม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายไกร เฉลิมพงษ์ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นายภักดี ศรีโพธิ์ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
4 นายสมคิด มหาเสนา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.หนองคาย เหรียญทอง
5 นายธรรมสรณ์ สุศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
6 นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นางวรรณ์ลี ศรีชัย โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
8 นางวารินดา จู้ห้อง โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
9 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.ลพบุรี เหรียญทอง
10 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม โรงเรียนบ้านหลวง สพม.น่าน เหรียญทอง