ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิชุดา ตำหนง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียง โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางพิกุล ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
4 นางศิรินภา หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
5 นางสุกัญญา บัวคำภู โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวพรวิรินทร์ เนื่องสม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
7 นางสาวณัฐณิชา อันดารา โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง