ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกิตติมา สาระรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายศิวดล คำพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
3 นางกุลชา ก้อนใจจิตร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญทอง
4 นางสาวจิตรา สมพิงค์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นายวีระพงษ์ ก้านกิ่ง โรงเรียนลือวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง