ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฤกษ์ชัย นุตโยธิน โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
3 นายพิเชษฐพันธ์ เชื้อแพ่ง โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
4 นายกรไกร ภูมิไสว โรงเรียนวัดคงคาราม สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ โรงเรียนวัดขอนชะโ.งก(เชียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางธนิตา ปัดตาเทสัง โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
7 นายประภาพันธ์ วิเวก โรงเรียนบ้านคูฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง