ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกฤษสาคร รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวภัทราภา แสงงาม โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
4 นายคมเพชร ราชคม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
5 นางสาวจิรชญา ศรีอุทัย โรงเรียนจอมทอง สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
6 นางพเยาว์ มีธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
7 นายพิเชษฐ์ บุญทวี โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.น่าน เหรียญเงิน
8 นายศราวุธ เผ่าพันธ์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญเงิน