ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกฤติยา หอมเพียร โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
3 นางสาวอุมาพร เมืองโคตร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
4 นางสาวอรญา บำรุงรส โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม.สุรินทร์ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด