ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทิฆัมพร กอมณี โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสายใจ ปินะกาพัง โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
3 นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์ โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม.สุโขทัย เหรียญทอง
4 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นางสาวชลิตตา คำมูล โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
6 นายณัฐพล อินทร์กลัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี เหรียญเงิน
7 นายวุฒิศักดิ์ สุภิษะ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน