ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภัทรชัย สุขุมวัฒนะ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางรัชดา วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นายสมพงษ์ บุญญะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
4 นายปรเมตต์ สุขสุทธิ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
5 นายอธิกุล กุลนรัตน์ โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญทอง
6 นายอิสริยะ สติใหม่ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.พิจิตร เหรียญทอง
7 นางพัชรา ศรีสว่างสุข โรงเรียนโกรกพระ สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน