ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิมล รอดสุกา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
3 นายรชตะ ขาวดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
4 นายปิยณัฐ กองสุข โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางสาวปุณณฎา พันธสี โรงเรียนดัดดรุณี สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญเงิน
6 นางเบญจพร ไขกันหา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม.นนทบุรี เหรียญเงิน
7 นางทิวา พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน