ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 259
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางนาตยา เกตุวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
3 นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
4 นายภูวัตนันทน์ จันที โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นายวันชัย สุริอาจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68(วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง