ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 258
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีรยุทธ มาณะจักร์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์ โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางนลกช เกตุพลสังข์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.พัทลุง เหรียญเงิน
4 นางสาวอักษรวดี กงทา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
5 นายนพเกล้า ทองธรรมมา โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน