ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 257
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางกำไร กรแก้ว โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
3 นายกิตติกวินท์ ปินไชย โรงเรียนสิรินธร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นายธงชัย แซวจันทึก โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายอุเทน ศรีสลุง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68(วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง