ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 255
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปนัดดา ยะติน โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางนุศรา โมราบุตร โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
3 นางสาวระพีพร พยอม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
4 นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
5 นางสาวปณัฐกุล บุญมี โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม.สุรินทร์ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด