ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 254
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมชาย ผลจรุง โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายทรงยศ สกุลยา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.พิจิตร เหรียญทอง
3 นายสุริยะ สมพร โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
4 นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.นนทบุรี เหรียญทอง
5 นางวารุณี สังขผล โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวธนัชชา พิมพ์ดี โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
7 นายชัยบุญ วงค์สอน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
8 นางศิริรัตน์ ฉายวัฒนะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
9 นางอาทิตยา ทาขุลี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
10 นางสาวอังศุอิงค์ พันธุ์โยธี โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางณัฐวรา ดอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน