ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายโชคอภิวัฒน์ สุคัมภีร์ โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป.ลำพูน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายพัทธพล ธงชัย โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ ๑๐๐ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ นกแก้ว โรงเรียนบ้านมาบบัว สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
4 นายกิตติพงษ์ ศรีสาลี โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
5 นายชัยมงคล โทวิชา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีปรรณพัชร์ วงศ์อัครพรรณ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นายสมเพียร ไชยสุวรรณ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน