ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเอกชัย ค้าผล โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวปัณณพร เดชขจร โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
3 นางขนิษฐา นนธิ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา(สุขคณานุกูล) สพป.นราธิวาส เขต 2 เหรียญทอง
4 นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญทอง
5 นางกัลยา คำมณี โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสุมาภรณ์ ดันงา โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
7 นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางปัญญา ยะสงคราม โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
9 นายปราการ เหมยเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญทอง
10 นางวาริน ชูสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป.ยะลา เขต 2 เหรียญทอง
11 นายภัทรศักดิ์ มนทอง โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
12 นางสุพรรัตน์ บุญโชติ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญทอง