ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกรรณิการ์ ละออง โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
3 นางสิริธิดา ศรีโภคา โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นางสาวเล็ก โกษาแสง โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางประภารัตน์ มะโนพงษ์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายณัฐพนธ์ โสใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
8 นางสาวสกาวเดือน กางทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน