ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเสถียร พะโยธร โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายจักรกฤช สิทธิโสติ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นายนิรันดร์ ธรรมคุณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
4 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง