ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 246
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพรทิพย์ ปีตวัฒนกุล โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวปนัดดา นวะโคกศรี โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เหรียญทอง
3 นางสาววราพร เขื่อนแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 นายวาทิต แสงจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 นายธนวุฒิ มากเจริญ โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก เหรียญทอง
7 นางทิตยา วรรณบวร โรงเรียนนาบอน สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
8 นางสาวอภิสรา สุมัจฉา โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
10 นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ เหรียญทอง
11 นางสาวอมรารัตน์ กิจธิคุณ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
12 นายสถาพร เพ่งพิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญเงิน