ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 245
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุชาติ ไชยวัณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
3 นายวรวิทย์ หอมหวล โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นายสมชาย ผลจรุง โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
5 นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
6 นายจารุ เพ็ชรแกมแก้ว โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
7 นายปัญญวัฒน์ เมินขุนทด โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
9 นางสาวรุจิรา คำฟู โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
10 นางสาวรินดา พงค์นะภา โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวกรรณิกา เกตุตากแดด โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
12 นายชุติพงศ์ จิตมั่น โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง