ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายบัญญัติ ยะวัน โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายศุภชัย ใหม่ตา โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางภรวรรณ สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
4 นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางกัญญา สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางรัชนี แก่นสิงห์ โรงเรียนกันจาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวศิริวรรณ จงมีสุข โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
8 นางอุมาพร ทองกลึง โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง