ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ธัญวริณณ์ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาววนิดา ไสวเวียง โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวนิสากร ทองคณารักษ์ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวเรวดี รัตนวิจิตร โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสำราญ มิ่งชัย โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวสุธีมนต์ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
8 นายฮามันดี เจ๊ะและกาเด็ง โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป.ปัตตานี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสุปรานี สตารัตน์ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน