ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฐาณิศรา กาบบัวศรี โรงเรียนบ้านอุดมสุข สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพิกุล ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
4 นางกนกพร สิริกมลา โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายฎีกา สุภาสัย โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางอาอีฉ๊ะ หลำจะนะ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายเขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
8 นางสาวนัฐฑริกา สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด